ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ

Πριν ή κατά τη διάρκεια κατασκευής ενός κτιρίου πρέπει πάντα να γνωρίζετε τις απαραίτητες εργασίες μονώσεων και το χρονοδιάγραμμα αυτών.

1. Μετά από την εκσκαφή και τη δημιουργία των τοιχίων των υπογείων φροντίστε για τη στεγανοποίηση αυτών. Αν ο εσωτερικός υπόγειος χώρος προβλέπεται να είναι κατοικήσιμος μην παραλείψετε τη θερμομόνωση αυτού.

2. Κάθε δώμα το οποίο δε στεγάζεται χρειάζεται ρήσεις και στεγανοποίηση. Στην περίπτωση κατά την οποία αυτό στεγάζει εσωτερικό χώρο χρειάζεται και θερμομόνωση.

3. Οι στέγες πριν από την τοποθέτηση των κεραμιδιών πρέπει να στεγανοποιηθούν σωστά.

4. Μετά από το τέλος του χτισίματος των τούβλων εφαρμόστε σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Περισσότερα...

5. Ζαρντινιέρες, καθώς και δώματα προς φύτευση απαιτούν στεγανοποίηση ειδικών προδιαγραφών.

6. Πισίνες και παρεμφερείς κατασκευές χρήζουν στεγανοποίησης, πολλές φορές και από την εξωτερική πλευρά των τοιχίων τους.

Σε κάθε περίπτωση κατά τη διάρκεια της κατασκευής συμβουλευτείτε ένα μηχανικό και μην υποτιμήσετε την αναγκαιότητα των μονώσεων.