ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΥΓΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΡΑΤΜΩΝ

H υγρασία συμπύκνωσης εμφανίζεται συνήθως στο εσωτερικό των κτιρίων κατά τη χειμερινή περίοδο και όταν η εξωτερική θερμοκρασία πέφτει σε χαμηλά επίπεδα ή όταν κατά τη διάρκεια της νύχτας η κεντρική θέρμανση παύει να λειτουργεί, η εσωτερική θερμοκρασία μειώνεται και η σχετική υγρασία αυξάνεται.

Oι υδρατμοί που επικάθονται υπό υγρή φάση ως σταγονίδια στις ψυχρές επιφάνειες των δομικών στοιχείων απορροφώνται από αυτά και εμποτίζουν τη μάζα τους.


Στις θέσεις των θερμογεφυρών το φαινόμενο εκδηλώνεται επάνω στα δομικά στοιχεία με περιορισμένες ή εκτεταμένες ζώνες μικρών σταγονιδίων (ανάλογα με την έκταση της θερμογέφυρας).


Συνήθως εκδηλώνεται στις σχηματιζόμενες δίεδρες ή τρίεδρες γωνίες που σχηματίζουν οι περιμετρικοί εξωτερικοί τοίχοι με το δάπεδο ή την οροφή, στις ποδιές των παραθύρων, στις θέσεις συναρμογής του τοίχου με τις κάσες των κουφωμάτων, επάνω στους υαλοπίνακες και στα πλαίσια των κουφωμάτων (ιδίως των κουφωμάτων αλουμινίου που δεν είναι μονωμένα) και γενικώς σε κάθε θέση που μπορεί να αποτελεί ισχυρή θερμογέφυρα.